אמנת מנהלות ומנהלי קהילה

ארגון מנהלי הקהילות של ישראל קם בכדי לאגד את מנהלי ומנהלות הקהילה הפועלים והפועלות בישראל.
אחת ממטרות הארגון היא יצירת אחידות בהגדרת התפקיד.
כצעד ראשון, שמנו לעצמנו מטרה לייצר ביחד את אמנת מנהלי ומנהלות הקהילה.
מטרת האמנה הינה יצירת הגדרה רחבה של המונח "קהילה", הגדרת התפקיד של מנהל/ת הקהילה ומה הוא טומן בחובו, מארג הקשרים שבין מנהלי ומנהלות קהילה, וכן התפקיד של מנהלי/ות קהילה ביצירת מרחב בטוח.

האמנה נכתבה בצורה קהילתית, בה חברי וחברות Community Forward - ארגון מנהלי הקהילות של ישראל השתתפו והביעו את דעתם, בשיתוף מלא עם מובילים נוספים מתחום הקהילה, זאת בכדי שנוכל להניח ביחד את היסודות לתהליך סטנדרטיזציה של תחום ניהול הקהילה.


* פרטים נוספים על התהליך בנספח

** האמנה מנוסחת בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

 


מהי קהילה?


קהילה היא קבוצה של אנשים המקיימים ביניהם סוג של שותפות, חולקים עניין משותף ומקיימים ביניהם אינטראקציה היוצרת מרחב משותף ובו תחושת שייכות.
לחברים ולחברות בקהילה יש לרוב מטרות משותפות.
קהילה מתקיימת במרחב פיזי (אוף-ליין) ו/או דיגיטלי (און-ליין) ומרחבים אלו מהווים תשתית לשיח.
בכל קהילה יש בעלי ובעלות תפקידים המאפשרים לה להתנהל הלכה למעשה.
חשוב לציין כי קיימים סוגים שונים ומגוונים של קהילות: קהילה גיאוגרפית, קהילה סביב עניין משותף, קהילה מקצועית, קהילה ערכית, מגדרית, פוליטית ועוד.

קהילות מעוררות, מעודדות ויוצרות תחושות של:

 • שייכות - על בסיס חוויה משותפת, תכונות אופי, תחום עניין, צורך משותף, גורל משותף וכדומה.

 • ביטחון - על בסיס מרחב בטוח.

 • משמעות.

 • אכפתיות וסולידריות. 

 • "גאוות יחידה"

 • גיוון דעות ופלורליזם - הכלה והקשבה הדדית, עידוד של דיון פורה וריבוי דעות.

 • ערך מוסף למובילי הקהילה ולחברי הקהילה גם יחד - תוכן, אירועים, גיבוש, הכשרות, מידע, תמיכה - בהתאם לכל קהילה ומטרותיה.

 

 


תפקיד מנהל/ת הקהילה

סעיף זה מתעלה מעל מגוון סוגי הקהילות ומונה סעיפים כלליים, הרלוונטיים לכל קהילה, בין אם היא קהילה פיזית או וירטואלית, קהילת נושא, מוצר או חברה.
 
עם הקמת הקהילה תבחר הפלטפורמה המתאימה למטרות הקהילה ולקהל היעד אליו היא פונה (תיתכן יותר מפלטפורמה אחת).
אין הכרח כי מנהל/ת הקהילה יהיה או תהיה מייסד/ת הקהילה, וזו תהא שותפה בקביעת חזון, מטרות, ערכי ואופי הקהילה.
 
מנהל/ת הקהילה אחראי/ת על שמירת מרחב בטוח עבור חברי וחברות הקהילה, זאת בכדי לאפשר ביטוי של מגוון דעות (גם אם הן מנוגדות לאלו של מנהל/ת הקהילה). 
מנהל/ת הקהילה מתנהל/ת מתוך מתן דוגמה אישית בהתוויית תרבות השיח ומתוך שאיפה לאפשר לכלל חברי וחברות הקהילה לחוש בנוח להביע את דעותיהם ואף לחוש שייכות וגאווה.
 
גמישות וקשב לרוח הקהילה ולצרכיה נדרשים ממנהל/ת קהילה.
על מנהל/ת קהילה לזכור שהקהילה שייכת לכלל חבריה ולקחת בחשבון שעשויים להידרש שינויים תוך כדי התפתחות הקהילה ובהתאם למטרותיה, כולל האצלת סמכויות: גיוס מתנדבי פעילות ו/או מנהל/ת שותף/ה בניהול והובלת הקהילה.

תפקיד נוסף וחשוב הינו יצירת ערך עבור חברי וחברות הקהילה. תפקיד זה כולל הנגשת ידע בנושאי הקהילה לחברי וחברות הקהילה. בנוסף, תפקיד מנהלת הקהילה יכול לכלול גם ערך חברתי על ידי מפגשים פיזיים והרחבת הרשת החברתית של חברות הקהילה. על מנהל/ת הקהילה להנגיש את הקהילה לקהל היעד הרלוונטי ולעודד אינטראקציה פעילה של חברות הקהילה עם תכני הקהילה וזאת במטרה לשמר את חברות הקהילה השונות ולייצר עבורן ערך.
 


תפקיד מנהלת קהילה ביצירת מרחב בטוח בקהילה

האמור מתייחס למרחב קהילתי שמתקיים הן במרחב הוירטואלי והן במרחב פיזי:

 • על מנהל/ת הקהילה להוות דוגמה אישית ולשמור על שיח מרחב מכבד שבו אין מקום לאלימות מילולית או אמירות פוגענית.

 • על מנהל/ת הקהילה לפעול בשקיפות ליצירת קווים מנחים או כללים ולערוך תיאום ציפיות בין מנהלי ומנהלות הקהילה לחברותיה באשר להגדרת המרחב הבטוח.

 • במידה וקיים תקנון לארגון/קבוצה

 • על מנהל/ת הקהילה לפעול על מנת ליישם אותו במרחב הוירטואלי.

 • על מנהל/ת קהילה להיות גורם מאפשר ככל הניתן, במסגרת שמירה על חוקי הקהילה ומטרותיה וזאת כדי לתת מקום למגוון דעות.

 • על מנהל/ת הקהילה לפעול בשקיפות כלפי הקהילה כדי לעורר מרחב בטוח ושוויוני.

 • על מנהל/ת הקהילה להיות עקבי בפעולות הניהול שלו, תוך כדי דוגמה אישית והקפדה עצמית.

 • על מנהל/ת הקהילה לשאוף להגן על חברי וחברות הקהילה כך שאלו יוכלו לחוש בה ביטחון.

 • על מנהל הקהילה לבחור את הדרך המתאימה ביותר לרוח הקהילה לניהול מחלוקות, בין אם במתן כלים או בהתערבות על מנת לצור מרחב בטוח.

 • על מנהל/ת הקהילה לשאוף להכללה של כלל המגזרים בחברה הישראלית.

 מערכת יחסים אתית בין מנהלות קהילה: מה מותר ומה אסור?

שיימינג: להימנע מביוש

מומלץ להוסיף התייחסות כחלק מחוקי הקבוצה - לא לבצע שיימינג על קבוצות אחרות.
תפקיד מנהלת קהילה לעצור מקרה שכזה.

העתקה מקבוצות אחרות (במידה והקהילה מתקיימת במרחב וירטואלי) 
על מנהלת הקהילה לבדוק אם מותר להשתמש בחומרים.
במידה וכן - לתת קרדיט או לנהל על זה שיח עם מנהל/ת הקבוצה.
אין להוציא מידע החוצה ויש למחוק הודעות שהועלו בקבוצה ועברו על הסודיות של קבוצה אחרת.

הפצת הקהילה שלך בקהילה אחרת
עלינו לכבד את כללי הבית ולהוות דוגמא. ניתן לעשות זאת רק בתיאום עם מנהל/ת הקהילה.
לעודד אי תחרות ומניעה משיווק של הקהילה שלך בקהילות אחרות, אלא אם הדבר מתואם ומקובל על מנהלי הקהילה משני הצדדים.
שאלי תחילה (Ask first)- יצירת תקשורת ישירה בין מנהלות קהילה, לפני פעילות כזו או אחרת.

קידום שיתופי פעולה על בין קהילות 
עלינו, כמנהלי ומנהלות קהילה:

 • לעודד שיתופים ושיח

 • לצור ערך מוסף על ידי שיתוף פעולה בין קהילות

 • לקדם שיח חיובי

 • לקדם פתיחות מחשבתית

 • לעודד שיתופי ידע 

 • לצור מרחב לפרסום קהילות ותתי קהילות נוספות

 • למפות ולהנגיש מידע קיים

 • לשאוף לחבר בין קהילות

 

 


על תהליך יצירת האמנה

ביום ראשון ה-6.5, נפגשנו כ-50 מנהלות קהילה שונות (און ליין, און-לייף, פוליטיות, חברתיות, וסביב נושאים שונים, דוגמת מובילי קהילת מידברן, סופר גירלז, סלינה, אנשי העולם החדש, Eat With, אימהות מבשלות ביחד, כנפיים של קרמבו ועוד) בכדי ליצוק את התוכן לאמנה שמוצגת כאן.
לפני כן, במהלך השבוע שקדם למפגש עלו אותן שאלות לדיון בקבוצת Community forward, בכדי לוודא מתן מקום לכל הדעות והקולות שלא יכלו להיות נוכחים במפגש.

בכל יום, עלה פוסט בנוגע לכל אחד מהחלקים שבהם האמנה מתעסקת. כל אחת הוזמנה להוסיף את מחשבותיה, רעיונותיה, תגובותיה והגיגיה בכל הנוגע לנושאים השונים.


ארבעת הנושאים בהם דנו:
1) מהי קהילה? מהם הפרמטרים ההכרחיים שחייבים להתקיים כדי שמרחב יחשב לקהילה בהקשר של מקצוע מנהלת קהילה 
2) מנהלת הקהילה: מהם דרישות התפקיד (ומהם לא)
3) תפקיד מנהלת הקהילה ביצירת מרחב בטוח לחברות הקהילה 
4) מערכת יחסים אתית בין מנהלות קהילה: מה מותר ומה אסור

כמה ימים לאחר הפגישה הפיזית שהתקיימה, עלתה הטיוטא הראשונית לקבוצת הפייסבוק, חברי הקהילה הוזמנו להגיב הן על המסמך והן בתגובות בפייסבוק.
התקיימו דיונים ערים בנושאים השונים.
בשבועות שלאחר מכן, התכנסו המובילים השונים, שכללו את כל התגובות לכדי טויטא מגובשת ומדוייקת יותר, לאור הדיונים וההערות.
הטיוטא הוצגה פעם נוספת לחברי הקהילה, ולאחריה גובשה האמנה הסופית.


**לקריאה נוספת על חזון ארגון מנהלי הקהילות של ישראל,
לחצו כאן>>
 

 

 

 • Facebook - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle